Dirigenten


De huidige dirigent.

Dhr. Rein Albert Ferwerda uit Drachten is de huidige dirigent. Zijn 
muzikale loopbaan begon in zijn geboorteplaats Sint Annaparochie, waar hij vanaf zijn twaalfde jaar op zon en feestdagen in de erediensten van de kerken de orgels bespeelde. 

De uitoefening van de functie als kerkorganist beschouwt hij als onlosmakelijk verbonden met zijn overige werkzaamheden als musicus: doceren, arrangeren, improviseren, dirigeren en concerteren. In Sint Annaparochie begon, op achttienjarige leeftijd, zijn carrière als koordirigent met de oprichting van een jongerenkoor. 

Na zijn opleiding tot leraar basisonderwijs aan de Chr. PABO te Leeuwarden studeerde Rein Albert op het Conservatorium te Groningen een breed scala aan vakken: orgel, piano, schoolmuziek en theorie der muziek. Al tijdens zijn studie werd hij benoemd tot leraar algemene vakken aan dit instituut, gevolgd door benoemingen tot adjunct-directeur (1981) en directeur (1987). In 1993 werd Rein Albert, op eigen verzoek, eervol ontslag verleend als directeur, om zich vervolgens geheel te kunnen wijden aan zijn grote liefde: het coachen en muzikaal begeleiden van jong talent. Hij is al meer dan 30 jaar docent aan de door Cor Roelofsen (thans oud-directeur) specifiek ingerichte talentenklas van de "Meldij" te Drachten geweest. In 2005 heeft hij zijn eigen Ferwerda-academie opgericht.

Rein Albert Ferwerda is als organist verbonden aan een drietal kerken in Drachten, verder is hij dirigent van het koor van de Doopsgezinde gemeente in Drachten. Bovendien heeft hij een groot aantal koorbewerkingen op zijn naam staan.

De oude dirigenten van het koor

Dirigent

Van …. Tot ….

Duur

Meester Tjeerd Marra 

van 1908 tot 1920 

12 jaar

Dhr. Weiszenbach

van 1921 tot 1930

9 jaar

Dhr. Lühhof

van 1930 tot 1947 

17 jaar

Dhr. K.J. v.d. Glas 

van 1947 tot 1956 

9 jaar

Dhr Triemstra 

een gedeelte van 1956 

-

Dhr. Germ Hofma

van 1956 tot 1978

22 jaar

Dhr. Freerk Hofma 

van 1978 tot 1985 

7 jaar

Dhr. Bouwe Dijkstra 

van 1985 tot 1987 

2 jaar

Dhr. Hans van der Meijden 

van 1987 tot 1997 

10 jaar

Dhr. Rein Albert Ferwerda 

van 1997 tot heden

 

N.B.: De heren Meijer en van der Velde hebben na Meester Marra heel kort in 1920 en 1921 het koor gedirigeerd, maar zij worden in de geschriften ‘eendagsvliegen’ genoemd.

In de map geschiedenis kunt u foto's zien van alle dirigenten en koorfoto's uit die perioden.