Vergadering 10 februiari 1958

Kort verslag van de jaarvergadering van CGK 'Ere zij God', gehouden op 10 februari 1958 (50 jaar geleden)
De jaarvergadering werd door de voorzitter, de heer O. van der Wal, geopend met het laten zingen van Psalm 100, vers 1. Daarna las hij uit de bijbel ook Psalm 100: “Een Psalm waarin wij geroepen worden God te dienen met blijdschap en vrolijk gezang”, aldus Van der Wal.
Er waren deze avond 59 leden en 27 gasten aanwezig. De penningmeester had een batig saldo van f. 209,53. De (vrouwelijke) kascommissie had alles ynoarder bevonden, en hoewel de penningmeester bij het kopen van schriften nog enig toezicht nodig had (?!?), hoopte men dat hij nog vele jaren de kas zou mogen beheren.Notulen en jaarverslag werden voorgelezen door de secretaris, goed bevonden en vastgesteld.
Er kwam een vraag binnen of het mogelijk was dat de dames in witte blouse en zwarte rok gekleed konden gaan bij optredens. Er zal over vergaderd worden. Uitslag over drie á vier weken.Tine Boomsma-Bijlsma stelde een vraag naar het instellen van een absentielijst. Afgesproken werd dat deze door de secretaris zal worden opgesteld en bijgehouden.
Mevrouw Boersma las een humoristisch verslag voor over het reisje van 1957. Besloten werd in 1958 weer een reisje te organiseren, met als stuwkracht dezelfde commissie van vorig jaar.
Hierna kwam onze filmregisseur, Van der Brug in actie; hij vertoonde een film van het koor-reisje van vorig jaar, een tocht
over de Friese wateren. Als ‘bijfilm’ was er een interessante film over het ‘leven en streven’ van vele Drachtsters, alleen en in groepsverband.
Er was zang van een dubbelkwartet, compleet met jurering van de heer De Boer, er werd gezellig thee gedronken, een spannende verloting vond plaats en de bloemen die de tafels sierden werden verkocht.
Jan en Griet van het ‘ Klein Fries toneel’ uit het land van Linde en Tjonger zorgden ten slotte voor een vrolijke noot.

Na een woord van dank aan allen voor de medewerking aan deze avond, werd de vergadering met dankgebed door de voorzitter gesloten.