De laatste 15 jaar

Het koor vandaag
Het koor bestaat momenteel uit ± 30 leden. Over het algemeen zingt het koor een klassiek repertoire in verschillende talen: Nederlands, Duits, Engels, Frans, Latijn en Fries. Sinds 1997 wordt, onder de bezielende leiding van de huidige dirigent, Rein Albert Ferwerda, wekelijks met veel plezier en inzet de gezamenlijke hobby van de koorleden beoefend.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 1 november 2013 is het jubileumconcert in de Menorah te Drachten gehouden omdat het koor 105 jaar bestond.

Medewerkers aan het jubileumconcert waren

Ben Brunt (48)

bariton

Annemijn van Dijk (15)

viool

Rein Albert Ferwerda

vleugel

Pieter de Jong

orgel

Auke van der Merk

trompet

Marjon Planing (16)

dwarsfluit

Jantine Reijenga

dwarsfluit

Gonny Roelofsen

fluit

De dirigent, R. A. Ferwerda heeft hierbij enkele opmerking gemaakt over het programma.
We openden en sloten met een koraal uit een Bach-cantate, ‘Zum Ehre Gottes’ gecomponeerd. Konden de teksten toepasselijker? ‘Ehr sei Gott und Jesu Christ und Gott dem Heiligen Geiste’ als opening en ‘Sei Lob und preis mit Ehren, Gott Vater, Sohn, heligem Geist’ als sluiting. 

Drie-eenheid was een uitgangspunt voor dit concert. Vandaar mijn keuze ook voor drie instrumenten. De trompet als koperen blaasinstrument en verwijzend naar onder anderen Psalm 98: 6: ‘Psalmzingt de Here met trompetten’; de fluit als houten blaasinstrument en de viool als strijkinstrument, verwijzend naar o.a. Psalm 150: 4b: ‘Looft Hem met snarenspel en fluit!’

Mijn jubileumcompositie was – in een driedelige vormstructuur (Psalm 100 en 104 - Psalm 102 en 101 – Psalm 103 en 105) opgedragen aan de eerder genoemde Gerben Hofma. De teksten verwezen treffend naar de periode tussen het 100-jarige en het 105-jarige jubileum van ‘Ere zij God’ en ik koos voor de Friese tekst (de lievelingstaal van Hofma), daarbij de originele psalmmelodieën als herkenbaar behoudend.

Na het openingskoraal kozen we voor een driedeling, waarbij ook de drie instrumenten aan bod kwamen. We openden met een verstild fragment van Anton Bruckner (met twee fluiten):  ‘Gezegend hij die komt in de naam van de Heer’, gevolgd door twee Gloria-momenten van Mozart. Eerst ‘Laudate Dominum’ (Psalm 117: ‘Looft de Here alle Gij volken’), met viool en baritonsolo en daarna het uitbundige ‘Gloria’ uit de Krönungsmesse KV 317 met baritonsolo, trompetten en fluiten. 

In het driedelige middendeel van het programma onderscheiden we: 
a)Twee fragmenten zonder koor; Jantina Reijenga met een Adagio van Neruda en Ben Brunt met een aria (baritonsolo) van Händel
b)Twee koorfragmenten van Franse componisten uit de Romantische Stijlperiode: ‘Panis Angelicus’ (met viool) van Cesar Franck en ‘Cantique de Jean Racine’ van Gabriël Fauré.
c)Het openingsfragment uit Psalm 95 van Felix Mendelssohn: ‘Komt, werpen wij ons voor de Heer, die ons gemaakt heeft biddend neer, wij, die het volk zijn van zijn weide. Want onze God, Hij gaat ons voor, Hij trekt met ons de diepte door. Zijn hand zal ons als schapen leiden.’  

Zo vormden deze compositie een toepasselijke voorbereiding voor deel 3 van het concert; de jubileumcompositie en het slotkoraal.

Ik hoop dat u op 1 november veel luisterplezier heeft gehad.