2018 personal2.jpg

Het levensverhaal van onze dirigent dhr. Rein Albert Ferwerda.

Toen ik als 12 –jarige jongen in mijn geboorteplaats Sint Annaparochie onder leiding van mijn lerares ’Juffrouw Schat’ psalmen en enige gezangen in kerkdiensten mocht begeleiden, was in Drachten Gerben Hofma een jaar eerder dirigent van het koor ‘Ere zij God’ geworden. Hofma’s repertoire, waaronder psalmbewerkingen van o.a. Sweelinck en Schütz, koralen van Bach, maar ook grotere werken (oratoriumfragmenten bijvoorbeeld) en daarnaast mijn overeenkomstige passie voor deze muziek, vormden het uitgangspunt bij de keuze en samenstelling van het vanavond aan u geboden jubileumprogramma.
Het was - nu al 17 jaar geleden - voor mij een grote eer om dit koor met tal van illustere voorgangers artistiek te mogen leiden en zodanig vorm te geven dat het koor, naast concerten, vooral ook liturgisch van betekenis in kerkdiensten betrokken zou worden, en hopelijk blijven.

Kerkmuziek speelt – naast mijn werk als leraar orgel, piano en de ontwikkeling van het muzikale voorstellingsvermogen aan jong muzikaal talent - een hoofddoel in mijn muzikale carrière. In 1960 kreeg ik mijn eerste lessen van de bekende Friese, in Franeker woonachtige Yme G. Visser, organist, pianist, componist en koordirigent. In de breedte van al deze vakken onderwees hij mij en stimuleerde daarnaast mijn natuurlijke aanleg voor orgel- en piano-improvisatie, zoals hij die zelf ook in hoge mate bezat. Bij zijn 50-jarig jubileum als kerkorganist mocht ik in Franeker tijdens de dienst het orgel bespelen. In 1963 behaalde ik onder zijn leiding het diploma kerkelijk orgelspel.
De lessen van Visser brachten mij, naast het kerkelijk orgelspel ook naar vocale kerkmuziek en het kerkelijk geïnspireerde koorleiderschap, zowel componerend als dirigerend.
In Sint Annaparochie dirigeerde ik van 1963 tot 1968 het zelfgevormde Chr. Jongerenkoor (voor het eerst met een piano in de kerk!). Later, in 1971, volgde ook nog het leiderschap van de Gospelgroep ‘ Bliid Boadskip’ te Augustinusga-Surhuizum. Mijn taak als kerkorganist gedurende 55 jaar volbracht ik achtereenvolgens in kerken te Sint Annaparochie, Vrouwenparochie, Oude Bildtdijk, Kollum, Augustinusga, Surhuizum en Drachten. Mijn koordirigentschap leidde van Sint Annaparochie en Vrouwbuurt naar o.a. Kolllum, Akkerwoude, Gerkesklooster, Augustinusga-Surhuizum, Bergum, Ee, Bedum, Franeker en Drachten. Naast het dirigeren had ik ook een passie voor koorbegeleiding op piano en/of orgel en dat doe ik nog steeds met grote liefde.

Van 1962 t/m 1967 studeerde ik op de Hervormde Kweekschool Mariënburg te Leeuwarden (volledig bevoegd onderwijzer). Aan mijn muziekleraar Jan Veninga dank ik zijn pedagogische benadering van het Algemeen Vormend Muziekonderwijs en in onze gesprekken stimuleerde hij mij om in Groningen muziek te gaan studeren aan het Stedelijk Conservatorium. Ik deed toelatingsexamen in 1968, werd docent Algemene Vakken in 1971, gevolgd door directiefuncties in 1982 (adjunct) en 1987 (directeur). In 1993 werd mij, op eigen verzoek, eervol ontslag verleend als directeur om me te kunnen wijden aan een grote liefde, de muzikale brede vorming aan jonge talenten, zoals ik dat - op verzoek van Cor Roelofsen, toenmalig directeur van de Meldij - aan dit instituut ook deed, naast lessen op dit gebied op het Conservatorium.
De mogelijkheden tot vervroegde uittreding in Groningen hebben me volop kansen geboden een eigen academie voor jong talent in het leven te roepen. In deze academie heb ik als ZZP’er ook mijn overige werkzaamheden ondergebracht.
In 2012 werd ik koninklijk onderscheiden met het lidmaatschap in de Orde van Oranje Nassau.

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com